“Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mat.24:14).

We zitten in de periode tussen Pinksteren en wederkomst. En onze taak is om het evangelie
te verspreiden onder alle volken. Ook onze zusterkerken hebben die taak op zich genomen en zijn
daar mee bezig. Ze hebben daarbij onze gebeden nodig. We bidden voor hen.

Op Hemelvaartsdag hadden de gemeenten van Zuid-Natal een gezamenlijke bijeenkomst in
Howick. Die was goed bezocht, ondanks het feit dat het geen publieke feestdag meer is in Zuid-
Afrika. De nieuwe gemeente van Howick meldt gestage groei. Ds. Sithole is heel dankbaar.

De kerken zijn blij, dat men weer fysiek mag samenkomen. Wel is men beducht voor de
zogenaamde derde golf van Covid-besmettingen die in andere delen van het land schijnt te zijn
begonnen. De gemeente Ndaleni heeft onder de vorige golf zwaar geleden, maar nog niet zo erg als
onze broeders en zusters in het Nqutu district in Noord Natal. Mevrouw Baron vertelde dat daar een
gezin was met vijf sterfgevallen. Bidt voor hen.

Nu de gemeenten weer mogen samen komen blijkt overal, dat het kerkbezoek niet is
verminderd door de lange periode van ‘zoomen’ en geen gezamenlijke diensten houden. Een punt
van dankbaarheid. Wel drukt de economische neergang nog zwaar op het welzijn van velen.

Er zijn voorzichtige gesprekken met de lokale overheden, nu het bericht is doorgedrongen,
dat Kampen in de nabije toekomst de steun voor de kliniek op de zendingspost gaat afbouwen.
Onze gemeenten in het Richmond district vragen of u mee wilt bidden, dat we creatieve
manieren mogen vinden om de contacten met Nederland te verstevigen.

We moeten leren om elkaar als mensen te zien, niet alleen als groeperingen in een ver land. Onze
broers en zussen hebben in de komende jaren niet alleen uw gebeden, maar ook uw geldelijke steun
nog nodig. Wel is het zaak om toe te werken naar duurzame structuren, die vanuit de
Zoeloegemeenten zelf kunnen worden gedragen.

We bidden voor de zaak van de opvolging in de gemeente Lensindiso (rondom de
zendingspost Enkumane). Ds. Funeka, die daar nog deeltijds werkt, wordt binnenkort 72. Er is veel
wijsheid nodig om tot een zinnige opvolging te komen. Kerkelijke molens malen langzaam, maar
onze Heer heeft een plan.

Met een hartelijke groet, Arie Reitsema