Gebedsbrief September ‘22

“De heerser over de koningen van de aarde” (Openbaring 1:5)

De apostel Johannes begint het boek Openbaring met een indrukwekkende zegenwens. Jezus Christus
heeft ons Gods Woord gegeven, de dood overwonnen en hij is de heerser over de machthebbers van de
aarde. Dat geeft ons hoop.

Of je nu woont in een land als Zuid Afrika of het continent Europa, veel mensen leven in angst. Vrees
voor oorlog, honger armoede of pandemie. Alleen het evangelie van Jezus Christus geeft ons hoopvol
perspectief. We mogen dit nog steeds in vrijheid verkondigen.

De afgelopen paar weken waren mijn vrouw en ik met twee van onze dochters op bezoek in Zuid Afrika.
Bij de Zoeloe gemeenten werden we blij verrast door het volhardend geloof van onze broeders en
zusters. Nu de COVID pandemie hier op retour is, worden de kerkdiensten weer opgevat. Met het oude
enthousiasme. In de verkondiging wordt nog niet gecapituleerd voor de heersende cultuur.Daarvoor zijn
we dankbaar.

Wel zijn er zorgen. Evenals in Nederland doet de duivel zijn best om de jeugd van het geloof te
vervreemden. Vooral veel jonge mannen raken het spoor bijster. Bidt voor hen. Het was al moeilijk,
omdat zo weinig vaders de Heer hadden aangenomen. Maar veel moeders klagen, dat ze hun zonen
verliezen. Bidt om wijsheid voor hen die leiding geven in de gemeenten. Bidt ook om christelijke
huwelijken.

De gemeente Dwala leNsindiso, rondom de oude zendingspost Groothoek, mag op 24 september een
nieuwe predikant bevestigen, Mduduzi Mahlangu. Hij heeft aan de Theologische School in
Potchefstroom gestudeerd. Dit is zijn eerste gemeente. Hij komt uit kwaNdebele bij Pretoria, maar heeft
in zijn studiejaren al een relatie opgebouwd met de Zoeloegemeenten in Zuid Natal. Hij bracht al zijn
vakanties bij ons door. Zijn vrouw en hij verwachten hun eerste kind. Bidt, dat hij goede ingang mag
vinden in de gemeente. Ds Funeka, zijn voorganger, zal hem nog een paar maand inwerken, maar gaat
nu definitief met emeritaat. We danken voor zijn trouwe dienst.

Onze studenten vorderen goed met hun studies. Khula Mbanjwa hoopt naast zijn Theologische studie
volgend jaar een kwalificatie als onderwijzer te halen. Dit zal hem goed van pas komen, als hij ooit
predikant wordt. De kerken hebben niet genoeg financiën om volledige traktementen te betalen.
Bidt ook voor de groeiende criminaliteit. We hebben twee mannen als gevolg van geweldpleging
verloren uit onze kringen deze week. De massale werkloosheid en heersende armoe helpen niet.
En dank voor de vele mogelijkheden die er nog zijn om het evangelie te verkondigen. In de Heer,
uw zendeling, Arie Reitsema