Gebedsbrief augustus

Na een lange reis kwamen we eindelijk zondagmiddag in Richmond aan.
Even uitgerust en toen meteen voor een samenkomst naar de Naidoo’s. Ik heb gepreekt over Psalm 11. We werden allerhartelijkst ontvangen. Daarna naar de Phungula’s. Fijn gesprek met Sipho.

De broeders en zusters hier zijn nog erg uit het lood geslagen door de onlusten van twee week geleden. Terwijl de kranten allerlei verklaringen proberen te vinden, is het in elk geval duidelijk, dat het een poging was tot een coup door een deel van de heersende partij. Velen beweren, dat de oorzaak ligt bij de apartheid en de armoede. En het is waar, dat de grote tegenstellingen tussen rijken arm een voorschrift zijn voor sociale onrust. Maar aan de plunderingen werd door rijk en arm meegedaan.

Ds.Phungula was onthutst door het algemene gebrek aan moreel besef. Hij zei, dat er sinds 1994 een generatie is opgegroeid zonder enig besef van God of gebod. Het onderwijs in de Bijbel is uit de scholen gebannen en nog meer
dan vroeger zijn de meeste gezinnen zonder vader. Terwijl in de oude traditionele samenleving nog een besef was van God, grijpt nu de secularisatie in snel tempo om zich heen. Een hele uitdaging voor de kerk om de jongere generatie te proberen te bereiken met het evangelie. Bidt voor de leiders, dat ze deze taak met grote toewijding
aanpakken.

Het midden van de week hebben we met zoon Henk en zijn gezin en onze beide dochters en een kleindochter doorgebracht in de bergen. Dat was allang afgesproken en was zeer verkwikkend.

Afgelopen zondag gepreekt in Pietermaritzburg. Zuster Susile Mkhize, die in Nederland is geweest tijdens de conferentie van een paar jaar geleden, laat u groeten. Ze vertelde heel dankbaar te zijn, dat haar buurvrouw tot geloof is gekomen onlangs en pas gedoopt is. We danken met haar.

Intussen moest er ook een covid certificaat worden geregeld voor onze kleindochter, die vandaag terugvliegt naar Nederland. Een hele toer op zondag. De pandemie grijpt razendsnel om zich heen hier. De delta-variant schijnt
vooral op kinderen vat te krijgen, die dan weer de ouderen aansteken. Vele scholen zijn gesloten vanwege nieuwe besmettingshaarden. Bidt voor bescherming. We zijn wel gevaccineerd, maar dat zegt niet alles. Bidt vooral voor de gemeenten. De vaccinatiegraad is laag en we hebben al zo geleden onder de vorige golf toen vier jonge moeders ons zijn ontvallen.

We vragen uw gebed, dat we goede contacten mogen hebben met de leiders van de gemeenten, de zendingspost en de studenten. Bidt ook, dat als de lockdown weer wordt opgeheven, de mensen mogen terugkomen naar de kerkdiensten. Ds. Phungula was bezorgd, dat na de lange tijd zonder fysieke kerkdiensten, verschillenden hebben afgehaakt.
Als gevolg van de onlusten hebben 150.000 mensen hun baan verloren. Dit zal ook onze gemeenten treffen. Kerken in hun geheel (GKSA) hebben al vrachtwagens met voedsel gestuurd. Hoe er verder moet worden geholpen wordt nog door de kerkenraden bekeken. Men is Kampen dankbaar voor de geldelijke steun die verleend is. Blijf bidden voor de situatie hier. Ook dat de rassentegenstellingen niet worden vergroot. Afgelopen zondag heb ik gepreekt over Handelingen 10, dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Racisme is uit den boze. Vergeving van zonden is beschikbaar voor iedereen en is het hart van het evangelie.

Een hartelijke groet vanuit een winters koud Richmond,

Uw zendeling, Arie Reitsema