Beste leden van de NGK-Kampen, SBK en belangstellenden,

Na een lange reis (23 uur van huis tot huis) zijn we weer veilig in Lienden aangekomen.
We zijn heel dankbaar. Kenya Airways probeerde onze terugvlucht met een dag te vertragen,
maar het hoofdkwartier in Nairobi bood ons een rechtstreekse vlucht met de KLM van
Johannesburg naar Amsterdam aan. Een hele zegen.
Het was een genoegen om oude vrienden en bekenden weer te ontmoeten.
De tweede zondag van ons verblijf was er een gezamenlijke dienst op Ndaleni, waar broeders en
zusters uit alle buitenposten vertegenwoordigd waren. Verder mochten we elke zondag een
preekbeurt vervullen achtereenvolgens op Esimozomeni, Pietermaritzburg (2x) Phatheni,
Magoda, KwaNdengezi en Ndaleni. Ook zijn we elke zondag bij de Naidoo’s geweest voor een
huisgodsdienst.
Op de zondagen, dat we op Phatheni en Magoda waren, was het miserabel weer. De
opkomst was miniem. Toch was Magoda een hoogtepunt. We hadden de slaggaten en de modder
getrotseerd met onze oude Peugeot. Toen we aankwamen was er niemand. Toch kwamen er na
een tijdje twee vrouwen opdagen in de regen. Edith vroeg een van hen hoe lang ze in de modder
had gelopen. Ze zei: “een half uur”. Edith zei: “Dat was niet eenvoudig”. Haar antwoord was:
“But I love Jezus!”.
Een ander hoogtepunt was een bezoek aan Spar, de supermarkt. Een meisje achter de
kassa, afkomstig uit de bergen aan de overkant van de Umkomaas, herkende mij en zei tegen
Edith: “You are my sister in Christ”. In een land met oplopende rassentegenstellingen een
verademing.
Pietermaritzburg heeft een trouwe kern in de beide vrouwenleidsters, Susile Mkhize en
Nomusa Latha. Bij ons laatste bezoek kwam Nkululeko, de zoon van mevrouw Latha, op me af
en vroeg of we voor hem wilden bidden, een jongeman van een jaar of achttien. Na de moord op
zijn jongere broer vond hij het erg moeilijk om de Here Jezus te blijven volgen. We hadden een
goed gesprek en baden met hem en vragen jullie om het ook te doen.
De gemeente van KwaNdengezi, een grote zwarte woonbuurt bij Durban, groeit gestaag.
Er zijn drie ouderlingen en twee vrouwenleidsters. Eens in de maand organiseert de gemeente
een gezamenlijke maaltijd. Wij troffen het en aten mee. Er zijn verscheidene tieners in de kerk.
De ouderlingen hebben een goede verstandhouding onder elkaar.
Het is een grote uitdaging om tieners te betrekken bij de kerkdiensten. Nu de Covid
epidemie vrijwel helemaal voorbij is, zijn de mensen wel weer terug gekomen naar de kerk.
Maar toch laten veel jongelui het afweten. Vooral jongens. Het is een grote zorg voor hen die
leiding geven. Draag a.u.b. dit probleem op aan de Heer!
Een meisje, dat in de hoogste klas van de middelbare school zit en in het kerkkoor meezingt,
vertelde hoe ook het onderwijssysteem het werk van de kerk tegenwerkt.
Het wordt haast onmogelijk om jeugdactiviteiten in de gemeente te organiseren.
Elke zaterdag en zondag moeten de jongelui naar school komen omdat de leerkrachten in de loop
van het jaar het onderwijsprogramma niet hebben afgemaakt.

Het was intussen een verademing om bij de familiedag van Ndaleni te zijn op het
sportveld in Richmond. Men wist zelfs een voetbalteam te formeren. En een netbalteam voor de
meisjes.

De studenten zijn met hun families naar Potchefstroom verhuisd. Het hele
electriciteitsnetwerk is een chaos. Elke dag zitten de mensen enkele uren zonder elektriciteit. De
gevolgen waren desastreus voor de studenten die van het internet afhankelijk waren voor hun
onderwijs. Geen elektriciteit, geen internet. Bidt voor de voortgang van de studies in de nieuwe
omgeving met een andere taal en kultuur.
Ds Phungula heeft zijn handen vol aan de catechisatie lessen, nu zijn helpers er van door
zijn.
We hadden een fijn bezoek bij de familie Mahlangu. Mduduzi Mahlangu is de nieuwe
predikant van de gemeente van Enkumane (iDwala leNsindiso). Zijn vrouw Thandeka en 2
maand oude dochtertje Owecebo Afeziwe waren thuis gekomen. Dus een goede gelegenheid
voor een bezoek. Ons viel op hoe de houding van Mduduzi te vergelijken was met de onze toen
we pas in Zuid-Afrika waren. Hij verbaasde zich over de begrafenisgebruiken net als wij
vroeger. Het verheugde ons om te horen hoe hij zich met volle overgave aan zijn werk geeft. Hij
heeft hart voor de mensen. Ook zijn vrouw is vol goede voornemens om zich te geven aan het
jeugdwerk.
Bij de mensen van Enkumane en omgeving is Mduduzi goed ontvangen. Met het hoofd van de
plaatselijke school heeft hij een goede relatie, zodat het mogelijk zal zijn om Bijbellessen te
geven. Ondanks het feit, dat dit niet het regeringsbeleid is. Bidt voor de Mahlangu’s. De duivel
zal stellig proberen om roet in het eten te gooien.

Een hartelijke groet uit het koele Lienden
En hopelijk tot ziens.
In de Heer,
Arie Reitsema