In het weekeinde van 4 en 5 november vond in de NGK te Kampen weer het f’nallusfeest plaats. En wel de voor de 50e keer. Een heuse jubileum editie dus.

Na een paar jaar dat dit feest door corona niet plaats had kunnen vinden, was het dit jaar extra fijn om elkaar weer te zien en samen het f’nallusfeest weer te kunnen vieren om geld in te zamelen voor de jeugdzending in KwaZulu-Natal in Zuid Afrika

Met de braderie, bingo, al het eten en drinken en alles wat er verder nog te doen was, is er dit jaar een enorm bedrag opgebracht van €35.000 !!!  Nog nooit is er in de 50-jarige historie zo’n enorm bedrag opgebracht.

Dank aan aan de organisatie, bezoekers, sponsoren etc. etc. Maar bovenal dank aan onze Heer, die ons in de gelegenheid heeft gesteld dit voor onze zusters en broeders in Zuid-Afrika te doen.