Wie zijn we

Wij, de NGK Kampen en 38 ‘steun biedende kerken’ (SBK), zijn al meer dan 60 jaar verbonden met KwaZulu-Natal (KZN) in Zuid-Afrika. Eerst als zendende kerk(en) en sinds 2002 als partners van de zelfstandige gemeenten die daar zijn ontstaan. 

Wij steunen de zusterkerken in KZN geestelijk en financieel op de weg naar verdere zelfstandigheid. De steun is gericht op de evangelieverkondiging, de opleiding van predikanten, de vorming en toerusting van leiders in de gemeenten en waar mogelijk diaconale projecten. De steun vindt plaats binnen een duurzame samenwerking waarin de kerken in Nederland en KZN elkaar helpen om met woord en daad kerk te zijn in de uitdagende omstandigheden waarin ze beiden verkeren. 

De coördinatiecommissie zusterkerken Zuid-Afrika (CZZA) coördineert de contacten in Nederland met de SBK en de NGK Kampen en onderhoudt namens hen de contacten met de zusterkerken in KZN.

WordPress Theme built by Shufflehound.