CZZA

De Coördinatiecommissie Zusterkerken Zuid-Afrika (CZZA) coördineert de contacten in Nederland met de steun biedende kerken (SBK) en informeert twee keer per jaar de SBK over de voortgang en ontwikkelingen bij de zusterkerken in KwaZulu-Natal (KZN). Daarnaast onderhoudt de CZZA de contacten met de zusterkerken in KZN.

De CZZA geeft regelmatig een digitale ‘Nieuwsbrief/Gebedsbrief’ uit om lezers op de hoogte te houden
over de voortgang van het reilen en zeilen van de zusterkerken. Deze ‘Nieuwsbrief/Gebedsbrief’ is te lezen op de website.

De CZZA bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • C. Stam (voorzitter)
  • A.M. Maris (secretaris)
  • J.J. ten Hoeve (lid)
  • W. Werf (penningmeester)
  • K. Kuper (lid)

Bankrekening NL42SNSB0909956596 t.n.v. Zending NGK Kampen

WordPress Theme built by Shufflehound.