Geschiedenis zending

Gedreven door de liefde van God en de zendingsopdracht van onze Heer Jezus Christus (Matteüs 28: 16-20) heeft de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Kampen in 1958 ds. Vonkeman uitgezonden naar Zuid-Afrika. Met toestemming van de GKSA (Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika) kreeg hij een zendingsterrein toegewezen in het zuiden van de provincie KwaZulu-Natal. Hij mocht gaan werken onder de Zulu bevolking in het Richmond-district, rond Groothoek/Enkumane. Zijn werk en dat van vele andere zendingspredikanten (ds. M.R. van den Berg, ds. A.H. Reitsema, ds. D.J. van Stelten, ds. B. Wielenga, ds. M.J. de Haan en ds. J.G. Vel Tromp) is rijk gezegend.

Veel Zulu’s kwamen tot geloof. Nieuwe kerken zijn ontstaan, sommige ook weer opgeheven. Nu zijn er zelfstandige gemeenten in KwaMncane, Lensindiso, Ndaleni en Umbumbulu/Umlazi met ruim 20 preekplaatsen. Verder zijn er op diverse plaatsen onderwijsfaciliteiten ontstaan. Op de zendingspost Enkumane zijn in de loopt van de jaren een Bijbelschool en medische kliniek gevestigd.

Een kort historisch overzicht aan de hand van jaartallen:

1954 De kerk van Kampen besluit een nieuw zendingsterrein te zoeken
1958 Ds. Vonkeman wordt door de kerk van Kampen uitgezonden naar Zuid- Afrika
1959 Ds. Vonkeman begint met de verkondiging van het evangelie op Groothoek, in het Richmond district, in de provincie KwaZulu- Natal. (1990 emeritaat, overleden in 2010)
1960 Eerste kerkdienst op Groothoek, onderwijs aan kinderen
1962 Ds. Van de Berg wordt uitgezonden door Kampen als 2e zendeling (tot 1968)
1966 Start medische kliniek op Groothoek
1968 Ds. Reitsema wordt uitgezonden door Kampen naar het Richmond- district (2006 emeritaat)
1969 Er zijn 14 preekplaatsen in Zuid-Natal
1970 De eerste Zulu kerken worden geïnstitueerd in Zuid-Natal
1973 Ds. Van Stelten wordt uitgezonden door Kampen (tot 1978)
1977 Opening Bijbelschool op Groothoek
1980 Ds. Wielenga wordt uitgezonden door Kampen (2001 emeritaat)
1981 Er zijn 25 preekplaatsen in Zuid-Natal
1983 De synode van de GKSA geeft toestemming predikanten op te leiden
1990 Ds. De Haan wordt uitgezonden door Kampen naar het Vumukwenza gebied, Groothoek
1992 Begin van het partnerschap tussen de kerk van Kampen en één van de Zulu gemeenten
2001 De kerk van Kampen sluit een Partnership-agreement met de Reformed Churches of KwaMncane, Mid-Illovo, Ndaleni en Imbumbulu/Umlazi
2007 Ds. Vel Tromp wordt uitgezonden door Kampen als ‘toeruster’ om onderwijs te geven aan predikers die de vele verspreid liggende preekplaatsen bedienen
2011 Ds. Vel Tromp begint met ‘Urban Mission´, evangelieverkondiging in de stad Durban
2013 Ds. Vel Tromp keert terug naar Nederland
2013 Instituering van de gemeente Idwala Lensindiso (voorheen Enkumane)
2014 Ds. De Haan, de laatste NGK zendeling in Zuid Afrika, gaat vervroegd met emeritaat
2015 Ds. Funeka (al met emeritaat) aanvaard het beroep van Idwala Lenindiso voor bepaalde tijd
2021 Ds. Zaca met emeritaat en Mid-Illovo wordt preekplaats van de gemeente Idwala Lensindiso
2022 Ds. Funeka met emeritaat en ds. Mahlangu accepteert het beroep van Idwala Lensindiso

WordPress Theme built by Shufflehound.