Gebedsbrief                                                                                              januari 2022

 

“Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft God ons beloofd” 

                                                                                                          II Pet.3:13

 

We hebben een geweldige belofte. Dat geeft ons moed in moeilijke tijden. Moed en vertrouwen. Want we hebben een betrouwbare Heer. 

Intussen is ons niet beloofd, dat het onderweg altijd gemakkelijk zal zijn. De pandemie vraagt van ons, dat we volhouden ondanks de tegenslagen. Het afgelopen jaar was zwaar voor de gemeente van Ndaleni. Verschillende leden zijn ons ontvallen vanwege het virus. Vooral de afgelegen posten kregen het zwaar te verduren. De lockdown maakte het houden van kerkdiensten onmogelijk voor een lange tijd. En internet verbindingen waren er niet op veel plekken. Nu de pandemie wat minder hevig huis houdt in de zomer in het Zuiden, zijn eindelijk de ergste beperkingen opgeheven.

Boven op de berg op Ezitendeni wordt weer met veel enthousiasme dienst gehouden ’s zondags. Het ligt tegenover de zendingspost aan de overkant van de Umkomaasrivier.  Ook in Ndaleni zelf mag de kerk weer bijna vol zijn met inachtneming van de afstandsregelingen. Vooral voor de jongeren is het een verademing. Na de kerst is er een jeugdsamenkomst gehouden in een retraite aan de rivier onder de Hela Hela pas. Er waren 50 jongelui en het was volgens collega Phungula een gezegende samenkomst. De scholen hebben nog steeds grote vakantie. Veel jonge mensen wachten op hun eindexamenuitslagen en moeten een besluit nemen wat ze verder gaan doen. Bidt, dat ze ook rekening houden met de geestelijke atmosfeer van een nieuwe studie of werkplek, zodat ze niet in een woestijn ‘verhongeren’ en hun geloof kwijt raken. 

De broers en zussen van Ndaleni lieten ons in de afgelopen dagen weten, dat ze ook voor hun geloofsgenoten overzee bidden. Ze begrijpen uit de nieuwsberichten, dat wij hier nog steeds in een harde lockdown zitten en bidden speciaal voor de jeugd hier in Nederland. Dat we het geloof mogen behouden en ons enthousiasme voor de Heer niet verliezen!

Student Mongameli heeft een vrouw gevonden met wie hij zijn leven wil delen. De gemeente heeft hem een lening verstrekt om te helpen met het betalen van de bruidsschat. Het paar heeft zich verloofd vlak voor kerst. Bidt voor hem en zijn ‘makoti’ in de periode, dat ze zich voorbereiden op hun huwelijk.

Vergeet de familie Phungula niet in uw gebeden. Het is een bijzonder zwaar jaar voor hen geweest nu ze een tweede zoon verloren hebben.

Bidt verder voor de van den Bergs en br.Kees Stam die van plan zijn om Zuid-Afrika te bezoeken in de nabije toekomst. Evenals mijn vrouw en ik zelf. Bidt dat Covid geen roet in het eten gooit en we een veilige reis kunnen hebben. En dat de broeders uit Kampen een goed delegatiebezoek mogen brengen. Vanuit Zuid-Afrika wordt er met grote verwachting naar uitgezien. 

                                                               Een hartelijke groet en

                                                                       Veel Heil en Zegen voor 2022,

                                                                              In de Heer, 

                                                                                        Arie Reitsema